Upoznajmo zavičaj

cropped-kastav_skola_profilna_web_kastaf1.png Već duži niz godina u razrednoj nastavi pa i u starijim razredima uočava se potreba za objedinjenim sadržajima za nastavne teme iz zavičaja o kojima učenici uče u nastavi Prirode i društva u 1., 2. i 3. r., u zemljopisu i povijesti. Nastava tijekom školovanja učenika određena je Nacionalnim okvirnim kurikulumom gdje je zapisano: Izdvojeni dijelovi iz Nacionalnog okvirnoga kurikuluma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (Temeljne sastavnice Nacionalnog okvirnoga kurikuluma : Društvene – kulturne i odgojno – obrazovne vrijednosti): “Temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma proizlaze iz  opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjelovit osobni razvoj učenika, za čuvanje i   razvijanje nacionalne duhovne i materijalne te prirodne baštine Republike Hrvatske, za     europski suživot i za stvaranje društva znanja koje će omogućiti održivi razvoj.” (str. 14.) Nacionalni kurikulum osobitu pozornost daje temeljnim vrijednostima kao što su: znanje, solidarnost, identitet, odgovornost. “Identitet: Odgoj i obrazovanje pridonose izgradnji osobnoga i kulturnoga identiteta. Danas, u doba globaliozacije, u kojem je na djelu snažno miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija,   čovjek treba postati građaninom svijeta, a pritom sačuvati svoj nacionalni identitet, svoju kulturnu, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu. Odgoj i obrazovanje trebaju buditi, poticati i razvijati osobni identitet istodobno s poštovanjem različitosti.” Načelo Nacionalnog okvirnoga kurikuluma između ostalih je i interkulturalizam – razumijevanje i prihvaćanje kulturnih razlika kako bi se smanjili neravnopravnost i predrasude prema pripadnicima drugih kultura.” (str. 16.) Sva nastava u mlađim razredima ima značaj zavičajnosti u kojoj učenici upoznaju zemljopisne odlike, biljni i životinjski svijet, povijest zavičaja, zanimanja ljudi i dr. Posebna važnost nastavnog predmeta Priroda i društvo je načelo zavičajnosti ili životne blizine. Ostvaruje se povezivanjem nastave Prirode i društva s učeničkim okruženjem koje se može promatrati sa stajališta prostorne i vremenske bliskosti – doživljajnosti. Učenici iz Prirode i društva uče:

 • U 1. r. – kraj oko škole koju učenik polazi
 • U 2. r. – zavičaj se proširuje od naselja do okolice
 • U 3. r. – zavičajna mikroregija – Primorsko-goranska županija
 • U 4. r. – domovina Republika Hrvatska

Sve ovo nas upućuje na važnost upoznavanja zavičaja tijekom školovanja. Iz tog razloga s učenicima smo započeli s projektom Vodič kroz zavičaj. Cilj rada na projektu bio je probuditi u učenicima zanimanje za prošlost zavičaja, bolje ih upoznati sa zemljopisnim obilježjima i karakteristikama, biljnim i životinjskim svijetom te radom ljudi i običajima, zajednički istraživati i sakupljati materijale. U tome su nam pomogli i roditelji i vanjski suradnici. Spoznavajući kraj u kojem živimo, sebi blisku zajednicu koja je dio veće zajednice, učenici i svi ostali će bolje spoznati, shvatiti i zavoljeti širu zajednicu – svoju domovinu, a preko nje i sve ljude svijeta. Uz marljivi višegodišnji rad na projektu shvatili smo da iako živimo na kršu, imamo što pokazati i reći o zavičaju, da smo puno naslijedili od predaka te da ga zato trebamo čuvati i zaštititi. Pripremajući materijale nije nam bila namjera znanje o zavičaju prenositi kao unaprijed pripremljeno rješenje koje učenik ili čitač mora zapamtiti i reproducirati. Želja nam je da Vodič bude poticaj za vlastiti put istraživanja i prenošenja vlastitih doživljaja ispunjenih osjećajnim i osjetilnim iskustvom kao što je i nas vodio naš put stvaranja Vodiča. Željeli bismo da se ovaj Vodič dopunjuje, obogaćuje te da Vašim doprinosom saznamo još više o njemu. Nadamo se da će ovaj Vodič i putovanje po zavičaju pomoći učiteljima u nastavnom procesu, biti koristan roditeljima i svima onima koji ga žele bolje upoznati. Hvala na pomoći i suradnji:

 • učenicima OŠ Milan Brozović Kastav, od 2010. do 2015. god.
 • roditeljima istih učenika
 • Gradu Kastvu
 • Tamari Mataija (Zavičajna zbirka Kastavštine )
 • Branku Kukurinu
 • Primorsko-goranskoj županiji
 • Turističkoj zajednici Grada Kastva
 • svima drugima koji su nam dali bilo koju sugestiju ili pomoć

Na projektu “Kastav, vodič kroz zavičaj” s učenicima su radile učiteljice Dragica Stanić, Željka Čačić i Dolores Saršon.